Myway - Forretnings- og abonnementsbetingelser

Aftalen indgås mellem Myway CVR 32834655 og dig om adgang til og brug af it-hardware.

I aftalen er parterne Myway CVR 32834655 og du benævnes som du/dig/brugeren.

Generelle oplysninger om Myway

CVR 32834655
Omega 5, 8382 Hinnerup
Email: hello@myway.dk
Tlf. +45 78 71 88 88

1. Generelle vilkår for kunder hos Myway

Din aftale med Myway består af den elektroniske ordrebekræftelse, der viser det abonnement som du har tegnet hos Myway.

Du skal være mindst 18 år og myndig for at indgå en abonnementsaftale. Abonnementsaftalen er altid betinget af en positiv kreditvurdering. Abonnementsaftalen er ligeledes betinget af, at du har dansk folkeregisteradresse og dansk bopæl. Vi leverer til danske pakkebokse. 

En abonnementsaftale skal altid indgås direkte mellem Myway og brugeren. Bestilles et abonnement til anvendelse af en 3.part, vil den som udgangspunkt blive annulleret.

Disse generelle betingelser finder anvendelse på alle abonnementsordninger og tjenester leveret af Myway, medmindre andet er angivet i de specifikke betingelser, der knytter sig til eventuelle andre abonnementer eller tillægstjenester, som brugeren har valgt.

Myway beskæftiger sig med abonnementsløsninger, der understøtter den digitale hverdag. Der findes et væld af tillægsydelser på markedet, leveret af 3. part, som kan medføre yderligere omkostninger for brugeren, eks. streamingtjenester og softwareløsninger. Disse omkostninger er Myway uvedkommende.

2. Generelt om abonnementsydelsen

Som betaling for brugen af enheden betales en månedlig abonnementsydelse, hvis størrelse afhænger af produktet og den abonnementsaftale, der er indgået.

Produktet på abonnement må anvendes af medlemmet. Brugsretten er begrænset til brugeren, og du er derfor ikke berettiget til at fremleje eller udlåne det til 3. part.

Abonnementet betales månedsvist forud. Den første regningsperiode starter når computeren afsendes fra vores lager. Abonnementet løber en måned ad gangen og fornys automatisk.

Fejl eller mangler ved enheden samt bortkomst eller beskadigelse af denne, fritager ikke brugeren for at betale lejeydelsen.

Medmindre andet er specifikt oplyst, er alle priser på myway.dk inkl. moms. Eventuelle yderligere omkostninger, eks. fragt eller klargøringsydelser, vil fremgå særskilt og tydeligt af brugerens ordreoversigt.

Der forekommer ingen udbetaling ved et abonnement hos Myway, men udelukkende en forudbetaling af abonnementet og månedsbeløbet. Abonnementet bekræftes og sættes først i værk når du er kreditgodkendt og betalingsoplysningerne er godkendte.

Der er ingen binding på abonnementet, men der betales altid abonnement for de første 60 dage, medmindre abonnementet fortrydes inden for de første 14 dage.

Ved returnering af computeren har brugeren, mulighed for at bestille og få tilsendt et retur-kit bestående af emballage til at sende produktet retur forsvarligt. Dette sker mod betaling af et engangsbeløb, som betales med betalingskort. Retur-kit bestilles på Myway.dk

3. Betaling af abonnement

På Myway.dk kan du betale med dankort samt en række andre betalingskort – den fulde liste findes på myway.dk. Uanset hvordan det vælges at betale, pålægges der intet gebyr.

Hvis en betaling ikke kan gennemføres, f.eks. fordi betalingskortet er udløbet, vil du blive informeret om den manglende betaling og samtidig få mulighed for at ændre kortoplysningerne.

I et løbende abonnement giver du tilladelse til, at betaling for efterfølgende abonnementsperioder faktureres eller trækkes automatisk via det betalingsmiddel, du har oplyst ved oprettelse af abonnementet.

Der lagres ingen følsomme betalingsoplysninger (som kortnummer, udløbsdato og kontrolcifre) hos Myway. Betalingsoplysningerne krypteres på betalingssiderne hos vores betalingsudbyder QuickPay, som er PCI-certificeret.

Myway forbeholder sig retten til at registrere prisændringer på abonnementerne med minimum en måneds varsel.

4. Levering

Myway tilbyder levering i Danmark, med PostNord. Pakken leveres til den valgte pakkeshop.

Forventet leveringstid er 1-3 arbejdsdage med forbehold for restordre. I tilfælde af restordre vil du blive kontaktet af kundesupport for at aftale nærmere, f.eks. accept af en senere levering, ombytning til en anden vare eller annullering af købet.

Myway bærer ansvaret for pakken, indtil du har modtaget den. Myway leverer i Danmark, dog ikke Grønland og Færøerne. Når pakken er leveret, overdrages ansvaret til dig.

5. Fortrydelsesret

Når du indgår en abonnementsaftale, er der altid 14 dages fortrydelsesret ifølge forbrugeraftaleloven. Fortrydelsesretten gælder fra den dag, du har modtaget pakken.

For at udøve fortrydelsesretten skal du meddele Myway din beslutning om at fortryde aftalen i en utvetydig erklæring ved at brug formularen på myway.dk

Pakken sendes retur, vedlagt udfyldt fortrydelsesformular:

Myway
Omega 5,
8382 Hinnerup

Download fortrydelsesformular

6. Tilbagebetaling

Hvis du fortryder abonnementet i løbet af de første 14 dage, får du naturligvis det beløb du har indbetalt til os, tilbage.

Vi refunderer din betaling uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget din vare retur. Vi gennemfører en sådan tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre der er aftalt andet.

7. Kampagner og rabat

Du kan kun opnå en kampagnerabat ifm. dit abonnement hos Myway, hvad enten denne rabat udløses i starten af dit kundeforhold eller på et senere tidspunkt. En rabat kan dermed ikke kombineres med andre og øvrige rabat- og bonusordninger.

Hvis du inden for de seneste 6 måneder, har været kunde hos Myway og i den forbindelse opnået en kampagnerabat, kan du ikke opnå en ny kampagnerabat ifm. dit nye abonnement.

8. Ombytning og returnering

Du kan ombytte produktet både med og uden skader. Jævnfør punkt 9 afgør gennemgangen ved returnering af produktet, hvorvidt der opkræves en selvrisiko for eventuelle skader.

Ved ombytning af computeren anbefaler vi, at du sender enheden retur i den originale emballage. Du tilsendes en returlabel når ønsket om ombytning er registeret. Du har mulighed for at købe retur-kit på Myway.dk, hvis ikke du har emballage. Du er selv ansvarlig for at nulstille computeren og slette data. Myway anbefaler altid, at du tager back up af enhedens data.

Du er ansvarlig for, at computeren er ansvarlig indpakket ved alle ombytninger og returneringer.

Myway afsender en anden computer til dig senest 24 timer efter den oprindelige er i vores besiddelse.

9. Forsikring og selvrisiko

Du har ved en skade en selvrisiko på 500 kr. der tages i brug ved skader forårsaget af dig. Ved system eller performance skader, der ikke er forårsaget af dig opkræves ikke en selvrisiko, her ombyttes computeren til et tilsvarende produkt eller, via aftale med dig, til et andet produkt.

Forsikringen dækker
Pludselige skader på computeren, herunder f.eks. skader, der er forårsaget af vand, væske eller fugt. Der betales 500 kr. i selvrisiko på denne type skader

Forsikringen dækker ikke
Skader, der skyldes forsæt eller, hvis du har udvist grov uagtsomhed.

Hvis computeren glemmes, forlægges eller på anden måde bortkommer.

Fejl i og tab af software og data, f.eks. billeder eller andre filer samt skader som følge af virus- eller andet cyberangreb.

Ved tyveri eller bortkomst er computeren ikke dækket af den inkluderede Myway forsikring. Sådanne sager håndteres gennem din egen indboforsikring. Du anbefales altid at have en indboforsikring med dækning. Hvis du ikke har en indboforsikring, dækker du selv det fulde erstatningsbeløb.

Computeren skal tilbageleveres ved enhver skade for at forsikringen dækker. Tilbageleveres computeren ikke, skal du erstatte den fuldt ud fra aktuel værdisætning. Erstatningsbeløbet fastsættes ud fra computerens nypris inklusiv moms, som vil blive nedskrevet over 10 år.

Ved tyveri af enheden har Myway ret til at låse maskinen. Ved tyveri skal du henvende dig til Myway og anmelde tyveriet til din forsikring og politiet.

10. Klageadgang

Det er meget vigtigt for os, at du har en god oplevelse med Myway, og vi er derfor altid interesserede i at hjælpe dig. Vi vil derfor også, i overensstemmelse med lovgivningen, gøre dig opmærksom på dine klagemuligheder.

Hvis du er utilfreds med et produkt eller serviceydelse, er du altid velkommen til at kontakte vores kundesupport. Det er også muligt at indgive en mere officiel klage over et produkt eller serviceydelse. Denne kan indgives til vores kundesupport på e-mail hello@myway.dk. I mailen skriver du i overskriften, at mailen er til Kundesupportledelsen og omhandler en officiel klage. Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du sende en klage til:

Nævnenes Hus
Toldboden 2
8800 Viborg
naevneneshus.dk

11. Forbehold og ansvarsfraskrivelse

Myway tager forbehold for eventuelle afgiftsændringer, pris- og korrekturfejl, tekniske fejl, udsolgte varer og force majeure, herunder arbejdskonflikt og mangler ved eller forsinkelse af leverancer fra underleverandører.

12. Varighed og opsigelse

Abonnementet træder i kraft ved bestillingen og fortsætter, indtil det opsiges. Det er dit ansvar at opsige abonnementet, hvis du ikke længere ønsker at være abonnent.

Du kan opsige via vores website eller ved at ringe til os på tlf. +45 78 71 88 88 Det er ikke en gyldig opsigelse, blot at undlade at betale.

Abonnementet opsiges til udgangen af den forhåndsbetalte periode. Der er 1 måneds opsigelse (dato-til-dato). Dvs. Hvis du opsiger den 15. februar, udløber dit abonnement den 15. marts – og senest på udløbsdagen skal computeren være Myway i hænde. Returneres computeren ikke fortsætter faktureringen.

Hvis produktet ikke kan returneres, skal Myway underrettes hurtigst muligt. Når produktet returneres, foretages en gennemgang af computeren, og der udarbejdes en slutrapport. Myway forbeholder sig retten til at opkræve computerens værdi helt eller delvist, hvis denne er bortkommet, beskadiget eller på anden vis har en forringet gensalgs- og genanvendelsesværdi, udover alm. brug og slid.

Myway anbefaler altid, at du selv tager backup af dine data og selv nulstiller computeren inden den sendes retur.

Når du tilbageleverer computeren, sørger Myway for, at alle data og personlige oplysninger slettes fra maskinen. Det er ikke muligt efterfølgende at få data gendannet, når computeren er leveret retur.

Alle kundekonti opgøres månedligt, hvorefter et evt. tilgodehavende udbetales uden unødig forsinkelse.

Abonnementet stopper først når Myway har modtaget produktet.

13. Kreditvurdering

Når du indgår en aftale om abonnement, giver du samtidig tilladelse til, at dine oplysninger anvendes til at indhente oplysninger fra kreditoplysningsbureauer og advarselsregistre i forbindelse med kreditvurdering.

Myway forbeholder sig ret til at afvise en bestilling, hvis du eller anden person i husstanden står registreret i RKI, eller hvis der findes andet sagligt grundlag for at afvise bestillingen.

14. Ansvarsbegrænsning

Myway vil bestræbe sig på at levere services og produkter som aftalt.

Vi påtager os imidlertid ikke erstatningsansvar over for dig for tabt fortjeneste, tabte besparelser eller andre indirekte tab eller følgeskader, der skyldes anvendelse af vores abonnement eller manglende mulighed for at anvende denne, f.eks. pga. fejl, nedbrud, driftsmæssige forstyrrelser eller force majeure.

Der ydes heller ikke erstatning i forbindelse med nedbrud eller driftsforstyrrelser på det netværk, der benyttes til at levere internet- eller telefontjenester.

Myway står ikke til ansvar for sikkerhedskopiering af data, men opfordrer kraftigt til at brugeren selv er opmærksom på backup, mens produktet er i kundens besiddelse og ved ombytning og returnering.

Myway har til enhver tid ret til at fjerne et evt. Apple ID og Google og Microsoft konto fra en enhed, og til at fjerne installeret software og slette maskines indhold i forbindelse med ombytning, reparation og opsigelse. Du er selv ansvarlig for sikkerhedskopiering inden retur og geninstallering af dette, også ved en ny levering fra produkt fra Myway.

15. Ejendomsret

Computeren/produktet er Myways ejendom, og du kan derfor ikke sælge, pantsætte eller på anden måde retligt råde over computeren. Der opnås ingen ejendomsret over computeren igennem de løbende abonnementsbetalinger.

Myways ejendomsret omfatter også genstande, der følger med som del af aftalen (herunder software og fysisk tilbehør), eller som senere erstatter (dele af) computeren.

Myway kan altid ophæve abonnementsaftalen hvis der er mistanke om at aftalens vilkår ikke overholdes.

16. Brugsret

Abonnementsaftalen giver dig ret til at bruge computeren. Brugsretten er begrænset til dig som bruger, og du er derfor ikke berettiget til at fremleje eller udlåne enheden til tredjepart uden samtykke fra Myway.

Computeren må ikke ændres eller udskiftes. Fabrikationsnumre eller andre mærker, der tjener til identifikation af genstanden eller angiver Myways ejendomsforbehold, må ikke fjernes.

Hvis der installeres tredjepartssoftware på enheden, er Myway ikke ansvarlig for vedligeholdelsen heraf eller for eventuelle følgevirkninger.

17. Myways ansvar

Myway er ansvarlig for, at enheden opfylder de krav og specifikationer, der fremgår af aftalen. I tilfælde af fejl eller mangler ved det lejede sørger Myway for ombytning af computeren.

Myway er ansvarlig for at levere computeren til dig i overensstemmelse med de leverings- og klargøringsvilkår, der fremgår af beskrivelsen af produktet du har tegnet abonnement på.

18. Dit ansvar som bruger

Som bruger er du ansvarlig for enhver skade på computeren, der ikke skyldes funktionsfejl opstået ved normal brug af enheden. Du er omfattet af den forsikring, som er en del af abonnementet, som dækker skader i forbindelse med brug af computeren.

Som bruger er du forpligtet til at tegne en forsikring mod bortkomst eller beskadigelse af den lejede genstand, samt mod det ansvar, du som bruger eller Myway som ejer måtte pådrage sig ved brug af computeren. Som bruger friholder du Myway for ethvert ansvar, du måtte ifalde over for det offentlige eller over for private på grund af brug af computeren, herunder hvis computeren benyttes i strid med gældende forskrifter.

Computeren skal ved returnering til Myway være nulstillet eller returneres i en tilstand, hvor Myway kan nulstille computeren. Kan Myway ikke opnå adgang til at nulstille computeren så den kan genanvendes bliver brugeren faktureret for computerens restværdi.

Computeren skal transporteres i det medfølgende sleeve eller tilsvarende.

Enhver skade på det abonnerede produkt skal meddeles Myway omgående.

Det er dit ansvar, at Myway til enhver tid har din korrekte adresse, e-mailadresse og telefonnummer. Ved adresseændring skal Myway informeres senest 7 dage før flytningen.

19. Vedligeholdelse

Som bruger skal du vedligeholde computeren, så den til enhver tid er i god og brugbar stand og ikke udviser anden forringelse end hvad, der følger af almindeligt slid og ælde.

Hvis en computer retursendes til Myway, som følge af en opsagt abonnemnetsaftale, og der konstateres en nedsat værdi, udover almindeligt slid og ældre, kan Myway opkræve en forholdsmæssig erstatning af lejeren.

F.eks. vil computeren have en væsentligt forringet (eller ingen) økonomisk værdi, ved at have været jævnligt udsat for tobaksrøg og andre forurenende forhold i hjemmet, hvor varen opbevares og anvendes.

20. Misligholdelse

Ved væsentlig misligholdelse af aftalen forbeholder Myway sig ret til at hæve abonnementsaftalen og tilbagetage computeren, samt kræve forfalden leje og omkostninger, der er medført af misligholdelsen, betalt. Følgende udgør væsentlig misligholdelse:

  • Hvis abonnements ydelse eller andre skyldige beløb udebliver i mere end otte dage efter forfaldsdato.
  • Hvis bruger forsømmer sin meddelelsespligt i forbindelse med skade på det lejede eller ved adresseændring.
  • Hvis computeren overdrages til tredjepart uden Myways samtykke.
  • Hvis computeren anvendes i strid med love, forskrifter og instruktioner, der gælder for brug.

I tilfælde af at Myway ophæver abonnementsaftalen, eks. grundet misligholdt betaling af lejeydelsen, indskærpes følgende betingelser og forhold bl.a. vedr. Myways tilbagetagelsesadgang af det abonnerede produkt:

  • Bruger skal returnere det lejede produkt uden unødig forsinkelse.
  • Bruger skal betale evt. skyldner ifm. at aftalen ophæves, indenfor givent varsel.
  • Hvis bruger ikke returnerer det lejede produkt umiddelbart efter kravet er stillet, og uden unødig forsinkelse, kan det blive anset som en uberettiget tilbageholdelse af produktet. En uberettiget tilbageholdelse af produktet vil blive anset som ulovligt, og vil blive anmeldt til politiet under straffelovens §278, stk. 1, nr. 1, om underslæb.
  • Både en aktiv nægtelse af at returnere produktet, såvel som en passiv nægtelse, eks. manglede svar på Myways henvendelse om at returnere produktet, vil blive anset som uberettiget tilbageholdelse.
  • Myway vil ydermere, og jf. generelle betingelser også indberette kunden til et kreditoplysningsbureau i henhold til lov om private registre m.v.

21. Ændring af vilkår

Myway har til enhver tid ret til at ændre abonnementsvilkårene med mindst en måneds varsel. Ved ændringer af vilkår vil du blive varslet skriftligt via brev eller e-mail.

Desuden forbeholder Myway sig ret til at ophæve aftalen ved manglende betaling eller mislighold af aftalen.

Forretningsbetingelserne er senest ændret d. 1. januar 2023

Ejerforhold

Myway er et brand under Duka A/S, som er et datterselskab af

DUKA A/S.
Omega 5, 8382 Hinnerup
CVR 32834655

Læs også om vores persondatapolitik

Scroll to Top