Persondatapolitik hos Myway

Har en abonnementsaftale hos os, har vi brug for nogle oplysninger for at kunne levere varer eller services, herunder dit navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse. Disse oplysninger bruges også til at levere og fakturere indholdet i abonnementet.

Når der indsamles personoplysninger via vores website, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om, præcis hvilke oplysninger, der indsamles og hvorfor.

Vi passer på dine oplysninger og vil hverken videregive eller sælge dem til tredjepart, medmindre det sker for at opfylde en aftale med dig, f.eks. med henblik på at levere de varer, som du har bestilt og kunne holde dig orientereret om status på din ordre.

Behandlingen af personoplysninger afhænger af, hvad der er nødvendigt for at opfylde din abonnementsaftale. Myway opbevarer dine oplysninger inden for de tidsmæssige rammer, som følger af den til enhver tid gældende lovgivning.

Direktøren og personalet hos Myway har adgang til de oplysninger, der registreres om dig. Den dataansvarlige på Myway.dk er Duka A/S, Omega 5, Søften, 8382 Hinnerup.

Du kan til enhver tid anmode om at få oplyst, hvilke oplysninger Myway har registreret om dig, ved at rette henvendelse til Myway Kundesupport. Endvidere kan du til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for behandling, og Myway vil naturligvis straks berigtige, slette eller blokere oplysninger, der måtte vise sig at være urigtige, vildledende eller på anden måde behandlet i strid med persondatalovgivningen. Disse rettigheder har du efter Persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed kan rettes til Myway via e-mail hello@myway.dk

Det er dit ansvar, at Myway til enhver tid har din korrekte adresse, e-mailadresse og telefonnummer, så du kan kontaktes via disse.

I det omfang, det er nødvendigt, vil du modtage e-mails fra Myway vedrørende tekniske problemer, betaling, ændringer af abonnementsvilkår m.m.

Derudover vil vi fra tid til anden sende dig e-mails vedrørende kundefordele, nye muligheder og produkter hos Myway. Du kan til enhver tid framelde dig disse e-mails ved at afmelde dem i selve mailen eller ved at tage kontakt til Myway Kundesupport

1. Generelt

Indledning

Med denne persondatapolitik vil vi skabe åbenhed og klarhed om vores registrering og behandling af personoplysninger. Vi gennemgår løbende denne politik, som revurderes og opdateres, hvis vi finder anledning dertil.

1.1 Denne politik beskriver, hvordan Myway indsamler og behandler de personoplysninger, som du afgiver til os, eller som vi indsamler om dig via Dukas hjemmeside Myway.dk

Baggrund

Der er i EU/EØS og Danmark indført nye regler med ”Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679” for håndtering af personoplysninger. Reglerne er på mange områder en videreførelse af eksisterende lovgivning, men på nogle områder er reglerne strammet væsentligt.

Denne persondatapolitik fastlægger rammerne for behandling af personoplysninger hos Myway, som er en del af Duka A/S CVR 32834655 herefter benævnt Myway. Endvidere sikrer persondatapolitikken en løbende kontrol med efterlevelsen af krav i gældende lovgivning.

2. Kontaktoplysninger på Den dataansvarlige

2.1 Myway er dataansvarlig for de persondata, som vi indsamler.

2.2 Myway har fælles dataansvar med Facebook for personoplysninger, der indsamles ved hjælp af Facebooks analyseværktøj ”Facebook Indblik i side”, når du besøger vores Facebookside. Læs mere under pkt. 3.4.

2.3 Hvis du har spørgsmål eller bemærkninger til denne persondatapolitik, eller ønsker du at gøre brug af en eller flere af dine rettigheder beskrevet i pkt. 6, kan du kontakte:

Myway
Omega 5, Søften
8382 Hinnerup

Tlf. nr.: +45 78 71 88 88
E-mail: hello@myway.dk

Herefter vil din henvendelse blive tildelt de ressourcer der er relevante for opgaven, eks. Myways IT/Drift team eller Web/marketing team.

3. Hvilke personoplysninger indsamler vi, til hvilke FORMÅL OG retsgrundlaget for behandlingen

3.1 Når du besøger hjemmesiden, indsamler vi oplysninger om din brug af hjemmesiden, som oftest vil være:

  • Hvilken type browser du bruger.
  • Hvilke søgetermer du bruger.
  • Din IP-adresse, herunder din netværkslokation.
  • Hvilke varer og ydelser du lægger i kurven eller klikker på.
  • Informationer om den enhed du bruger til at besøge hjemmesiden.
  • Hvornår du besøger og forlader siden. Hvor mange gange du besøger siden og den gennemsnitlige tid for dine besøg på siden.
  • Vi indsamler ligeledes oplysninger om, hvilke varer og ydelser du klikker på og lægger i kurven.

Oplysningerne indsamles bl.a. ved brug af cookies, når du giver samtykke til det via vores cookiebanner. Læs mere i vores cookiepolitik.

3.1.1 Formålet er

3.1.1.1 at udarbejde statistik, så vi kan analysere, hvordan vores kunder bruger og færdes på vores hjemmeside, så vi kan optimere brugeroplevelsen og hjemmesidens funktion, også i kontekst af almindelige markedsføring

3.1.1.2 at give dig forslag til produkter, som vi tror, at du kan være interesseret i, på vores hjemmeside, og

3.1.1.3 at foretage markedsføring af vores produkter over for dig, herunder via Facebook og Google, samt

3.1.1.4 at forbedre sikkerheden på vores side.

3.1.2 Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra a.

3.2 Når du køber et produkt eller kommunikerer med os på hjemmesiden, indsamler vi de oplysninger, du selv afgiver, fx navn, adresse, e-mailadresse, telefonnr., betalingsmåde, oplysninger om købstidspunkt, hvilke produkter du køber og eventuelt returnerer, leveringsønsker, samt oplysning om den IP-adresse, hvorfra bestilling er foretaget.

3.2.1 Formålet er,

3.2.1.1 at vi kan oprette og kontakte dig som kunde og levere de produkter, du har bestilt og i øvrigt opfylde vores aftale med dig, og

3.2.1.2 at kunne administrere dine rettigheder til at returnere og reklamere,

3.2.1.3 at forhindre svig, og

3.2.1.4 at vi kan overholde lovkrav, herunder til bogføring og regnskab.

3.2.2 Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra b (pkt. 3.2.1.1. – 2.), litra c (pkt. 3.2.1.4) og litra f (pkt. 3.2.1.3.).

3.3 Når du tilmelder dig til vores nyhedsbrev, indsamler vi oplysning om dit navn, e-mailadresse, IP-adresse og evt. mobilnummer. Vi indsamler også oplysninger om, hvornår du tilmeldte dig nyhedsbrevet, hvornår du afmeldte dig nyhedsbrevet, samt oplysning om hvor, og hvornår du åbner nyhedsbrevet.

3.3.1 Formålet er

3.3.1.1 at kunne levere nyhedsbreve til dig,

3.3.1.2 at udarbejde statistik til brug for optimering af nyhedsbrevene, og til markedsføring af vores ydelser, samt

3.3.1.3 at kunne dokumentere dit samtykke til at modtage nyhedsbrevet.

3.3.2 Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra f.

3.4 Når du besøger vores Facebookside, skal du være opmærksom på, at vi bruger Facebooks analyseværktøj ”Facebook Indblik i side”, for at få statistikker over besøgende og for at få indsigt i brugernes adfærd på vores Facebookside, herunder antal likes, hvem der liker, antal sidevisninger og interaktioner med siden, tilbagekaldelse af likes og rækkevidde af opslag mv.

I den forbindelse indsamler vi og Facebook oplysninger som fælles dataansvarlige. Når du besøger vores Facebook-side, vil du få adgang til information om denne behandling. Du kan få flere oplysninger her

Vi og Facebook har indgået en aftale om fælles dataansvar. Du kan læse aftalen her

4. Legitime interesser, der forfølges ved behandlingen

Som nævnt ovenfor sker vores behandling af dine personoplysninger delvist på baggrund af interesseafvejningsreglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Vi har foretaget en afvejning af vores legitime interesser i at forbedre hjemmesiden, sikkerheden og forhindre svig. Hertil for at sikre, at dine interesser eller grundlæggende rettigheder eller frihedsrettigheder ikke overstiger vores interesser. Ønsker du flere oplysninger om den afvejning, vi har foretaget, kan du kontakte os på den adresse, der står under pkt. 2.

5. Modtagere af Personoplysninger

5.1 Oplysninger om dit navn, adresse, e-mail, telefonnummer samt ordrenummer og specifikke leveringsønsker videregives til PostNord, GLS eller en anden transportør, der forestår leveringen af de købte varer til dig. Ved køb af varer, som ikke står på vores eget lager, kan de nævnte oplysninger videregives til den producent eller importør af den pågældende vare, som i så fald vil forestå leverancen.

5.2 Personoplysninger kan videregives til offentlige myndigheder, hvis vi er forpligtede til det ved lov, eller til politiet ved mistanke om lovovertrædelser eller som led i efterforskning af konkrete lovovertrædelser. Oplysninger om et køb, herunder hvem der har foretaget købet og hvor varen er leveret, kan videregives til kortudsteder, hvis kortholder oplyser, at kortet er misbrugt i forbindelse med det konkrete køb.

5.3 Oplysninger kan overlades til eksterne samarbejdspartnere, der behandler oplysningerne på vores vegne. Vi anvender eksterne samarbejdspartnere til blandt andet hosting, teknisk drift og forbedringer af hjemmesiden, udsendelse af nyhedsbreve samt målrettet markedsføring, herunder retargeting, samt til din bedømmelse af vores virksomhed og produkter. Disse virksomheder er databehandlere og under vores instruks og behandler data, som vi er dataansvarlig for. Databehandlerne må ikke anvende oplysningerne til andet formål end opfyldelse af aftalen med os, og er underlagt fortrolighed om disse.

5.4 Tre af disse databehandlere, Google Analytics v/Google LLC., Facebook Inc. Ig Microsoft er etableret i USA. Herudover indgår Hotjar og Digital Advisor.

6. Dine rettigheder

6.1 Med henblik på at skabe åbenhed omkring behandlingen af dine oplysninger skal vi, som dataansvarlig, oplyse dig om dine rettigheder. Vil du at gøre brug af dine rettigheder, kan du kontakte os. Du finder vores kontaktoplysninger under pkt. 2.

6.2 Indsigtsretten
6.2.1 Du har ret til at få oplyst blandt andet, hvilke oplysninger vi har registreret om dig, hvilket formål registreringen tjener, hvilke kategorier af personoplysninger og modtagere af oplysninger der evt. måtte være, samt oplysning om hvorfra oplysningerne stammer. Du har også ret til at modtage en kopi af disse oplysninger.

6.3 Retten til berigtigelse
6.3.1 Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv rettet.

6.4 Retten til sletning
6.4.1
I visse tilfælde har du ret til at få alle eller visse af dine personoplysninger slettet af os, fx hvis du tilbagekalder dit samtykke, og vi ikke har et andet retsgrundlag for at fortsætte behandlingen. I det omfang en fortsat behandling af dine oplysninger er nødvendig, fx for at vi kan overholde vores retlige forpligtelser, eller for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, er vi ikke forpligtede til at slette dine personoplysninger.

6.5 Retten til at begrænse behandlingen til opbevaring
6.5.1
Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger til kun at bestå af opbevaring. I så fald må vi kun behandle oplysningerne med dit samtykke eller med henblik på at fastlægge et retskrav, gøre det gældende eller forsvare det.

6.6 Retten til dataportabilitet
6.6.1
Du har i visse tilfælde ret til at få personoplysninger, som du selv har givet os, udleveret i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbar format og har ret til at overføre disse oplysninger til en anden dataansvarlig.

6.7 Retten til indsigelse
6.7.1
Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, med henblik på direkte markedsføring, herunder den profilering der evt. foretages for at kunne målrette vores direkte markedsføring. Du har endvidere til enhver tid ret til af grunde, der vedrører din personlige situation, at gøre indsigelse mod den behandling af dine personoplysninger, som vi foretager på grundlag af vores legitime interesser, som nævnt i pkt. 3 og 4.

6.8 Retten til at tilbagekalde samtykke
6.8.1 Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde et samtykke, du har givet os til en given behandling af personoplysninger.

6.9 Retten til at klage
Hvis du ikke er tilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på, opfordres du til i første omgang at kontakte os, så vi sammen kan finde en løsning.

Er du efter dialog med os fortsat ikke tilfreds med vores behandling af dine personoplysninger, har du ret til at indgive klage til Datatilsynet. Du kan læse mere om, hvordan du klager til Datatilsynet her: https://www.datatilsynet.dk/media/7766/klage-til-datatilsynet.pdf

Datatilsynets kontaktoplysninger

Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Tlf.: 33 19 32 00
Sikker e-mail: dt@datatilsynet.dk
www.datatilsynet.dk

7. Sletning af persondata

7.1 Oplysninger indsamlet om din brug af Myways hjemmeside jf. pkt. 3.1. slettes, når cookien udløber. Se under vores cookiedeklaration

7.2 Oplysninger indsamlet i forbindelse med din tilmelding til vores nyhedsbrev, jf. pkt. 3.3., slettes, når dit samtykke til nyhedsbrev trækkes tilbage, medmindre vi har et andet grundlag for behandling af oplysningerne. Vi kan dog gemme dokumentation for dit samtykke i 2 år efter, at vi sidste gang har sendt dig elektronisk markedsføring.

7.3 Oplysninger indsamlet i forbindelse med køb du har gennemført på Myways hjemmeside jfr. pkt. 3.2 vil som udgangspunkt blive slettet 2 år efter udløbet af det kalenderår, hvori du har foretaget dit køb. Oplysninger kan dog gemmes i længere tid, hvis vi har et legitimt behov for længere opbevaring, fx hvis det er nødvendigt for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller hvis opbevaring er nødvendig for, at vi kan opfylde lovkrav. Regnskabsmateriale opbevares i 5 år til udgangen af et regnskabsår for at opfylde bogføringslovens krav.

8. Sikkerhed

8.1 Vi har gennemført passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, ændres eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab eller misbruges.

8.2 Kun medarbejdere, der har et reelt behov for at få adgang til dine personoplysninger for at udføre deres arbejde, har adgang til disse.

9. Ændringer i Persondatapolitikken

9.1 Såfremt vi foretager ændringer i Persondatapolitikken, vil du blive orienteret om dette ved dit næste besøg på Myways hjemmeside

10. Versioner

Dette er version 3 af Myways persondatapolitik dateret den 1. november 2022.

Scroll to Top